Статут

Митрополії
Української Автокефальної Православної Церкви
у Сполучених Штатах АмерикиСтаття 1 - Преамбула та юрисдикція

Митрополія Української Автокефальної Православної Церкви в Сполучених Штатах Америки ("Митрополія"), із центром у місті Клівленді, штат Огайо, США, є самоврядною церквою sui ijuris у духовній єдності з церквою матері України та Київським Патріархатом.

Митрополія, що є Соборноправною, управляється Священними Писаннями, Українською Православною традицією і Церковним Собором, що скликається Приматом і складається з делегацій від духівництва та мирян.

У межах своєї духовної та світської адміністрації Митрополія може охоплювати інші Християнські Єпархії та Парафії, які добровільно підкорилися її юрисдикції і які підтверджують гідність Патріарха Kиєва та всієї України-Русі й Примата Митрополії.

Митрополія проводить служби для православних християн у Сполучених Штатах Америки, у всій Північній та Південній Америці та в Західній Європі.

Стаття 2 - Місія Митрополії

Місія Митрополії полягає в тому, щоб проповідувати Євангеліє Христа, викладати і поширювати православну християнську віру, оживляти, розвивати і керувати життям Церкви у Діаспорі відповідно до православної християнської віри і традицій. Митрополія освячує віруючих молитвами, божественною літургією і таїнствами, зміцнюючи та повчаючи духовне й етичне життя віруючих у відповідності зі Святими Писаннями, Священною Традицією, доктринами і канонами екуменічних і місцевих зборів, канонами Святих Апостолів і Отців Церкви та всіх інших рад, визнаних Українською Автокефальною Православною Церквою.

Митрополія служить взірцем віри для всіх людей у читанні святих молитв, проповіданні та втіленні православної християнської віри. Здійснюючи православну, християнську та релігійну діяльність, Митрополія керується положеннями та керівними принципами, встановленими ієрархією, у співробітництві з Радою Митрополії і Церковним Собором.

Стаття 3 - Організація Митрополії

Митрополія складається з усіх організацій УАПЦ, які знаходяться в межах її юрисдикції на даний час, включаючи єпархії, екзархати й вікаріати. Центром Митрополії та місцем знаходження Примата призначено Нью-Йорк, згідно з престижем, керівною позицією та космополітичним характером цього великого міста. Примат Митрополії, як передбачено його посадою, є Архієпископом Нью-Йорку, що є історичною традицією Української Автокефальної Православної Церкви США.

Архієпархія Клівленду включає парафії, монастирі та організації в континентальних Сполучених Штатах і Канаді в межах юрисдикції єпархіального єпископа цієї парафії, а також має функції головного виконавця звичайної юрисдикції в Митрополії. Крім того, у даний час також існує Екзархат Західної Європи з центром у Бранденбурзі (Brandenburg) у м. Берлін, Німеччина. Цей Екзархат служить віруючим, які живуть в Європі, місці еміграції багатьох українців після Другої Світової війни.

Архієпархія Клівленду поділяється на три Церковні Парафії або Протопресбітерати, а саме: Східна, Близькосхідна і Західна Парафії. Ці підрозділи Архієпархії на чолі з Деканами допомагають Єпархіальному Єпископу в питаннях адміністрації і поширюють важливу інформацію та оголошення від Примата чи Єпархіального Єпископа.

Архієпархії Клівленду та її Уставу також допомагає міністерство Єпископа Помічника на Західному узбережжі Сполучених Штатов для надання допомоги духівництву і віруючим у віддалених регіонах країни при виникненні потреби чи необхідності. Це здійснює Західний Вікаріат або за канонічною назвою, Синселлет (Syncellete), що дозволяє Єпископу Помічнику, під керівництвом Примата або Єпархіального Єпископа, діяти по вирішенню питань Уставу і як окреслено в Кодексі Канонічних Законів Східних Церков.

Стаття 4 - Адміністрація Митрополії

До Адміністрації входять Митрополит / Примат - Президент, Архієпископ Помічник - Віце-президент та інші Єпископи як її члени. Рада Ієрархів або Священний синод має найвищу духовну адміністративну владу Митрополії. Митрополит / Примат також має звання "Головного архієпископа", що визначає його повноваження як голови самоврядної церкви. На чолі з Приматом Рада Ієрархів несе відповідальність за духовну адміністрацію Митрополії, Ради Митрополії або Церковного Собору.

Стаття 5 - Рада Ієрархів

Митрополит / Примат скликає і контролює зустрічі Ради Ієрархів, які повинні проводитися регулярно, відповідно до канонів Православної Церкви, принаймні двічі на рік, навесні та восени. Також можливі зустрічі спеціально на прохання Ради Митрополії, Головного Архієпископа / Примата, Архієпископа Помічника або більшості членів Священного синоду.

Рада Ієрархів має повноваження та відповідальність за канонами "Єпархіального Синоду" Автокефальної Церкви або Церков, sui ijuris.

Правила, вказані нижче, управляють діяльністю Ради.

Стаття 6 - Права та обов'язки Примаса

Перебуваючи на посаді Примаса, Голови Ради Ієрархів і Ради Митрополії, разом з іншими своїми обов'язками, Примас:

1. Разом з Радою Ієрархів, яку він очолює, відповідає за своєчасне інформування Патріарха Києва та всієї України-Русі щодо адміністрації та діяльності Митрополії.

2. Є головним ієрархом Нью-Йорку.

3. Разом із Священним синодом і Радою Митрополії оглядає та координує розвиток і збереження єдності Митрополії.

4. Здійснює та виконує усі права та обов'язки Митрополита-Архієпископа відповідно до Кодексу Канонів.

5. Здійснює контроль над Церковним Собором Митрополії ("Собором"), зустрічами Ради Митрополії і різноманітних опікунських рад і комісій Митрополії.

6. Представляє Митрополію перед духовною та світською владою.

7. Сприяє розвитку гармонії та співробітництва серед усіх Християнських церков та інших релігій у межах юрисдикції Митрополії.

8. Зберігає та зміцнює зв'язки єдності між Митрополією та Київським Патріархатом.

9. Виконує і здійснює умови цієї Статті.

Стаття 7 - Права та обов'язки Єпархіальних Єпископів

Кожний Єпархіальний Єпископ у межах його Єпархії має права та обов'язки Єпископа відповідно до канонів і встановлених церковних норм, включаючи виключне право зайняти трон за вівтарем і здійснювати контроль над Євхаристією. До прав і обов'язків Єпархіального Єпископа відносяться: бути членом Єпархіального Синоду і брати участь у його роботі; освячувати для молитов церкви і часовні; управляти своєю Єпархією в порядку, гармонії та у відповідному фінансовому відношенні для загального добра; збиратися та здійснювати контроль над Духовним Судом Першої Інстанції у своїй Єпархії; видавати дозвіл на святкування таїнства шлюбу, а також декретів про духовне розлучення; роздавати священикам Святий Кризм (Миро) - Chrism (Myro) і віддавати розпорядження священикам, дияконам і молодшим служителям у своїй Єпархії.

Стаття 8 - Порядок Славлення

Під час божественних молитв, таїнств і церемоній єпископи помічники, священики і диякони славлять Патріарха Києва і всієї України-Русі, Митрополита / Примаса, а також їхнього Єпархіального Єпископа.

Стаття 9 - Суд Митрополії

1. Суди Першої Інстанції. Духовний Суд Першої Інстанції функціонує в межах Митрополії та кожної Єпархії. Він складається з Судового Священика та іншого духівництва, відібраного Єпархіальним Єпископом, який здійснює контроль над усім, і заслуховує справи, пов'язані з сімейними проблемами, розлученням, а також моральні та дисциплінарні порушення духівництва і мирян.

2. Апеляційні суди. Духовний Апеляційний суд складається з Митрополита / Примаса, який здійснює контроль над усім, Архієпископа Помічника, членів Ради Ієрархів і Канцлера Митрополії як секретаря. У відсутності Примаса головує Архієпископ Помічник. Зарані визначається час, коли Рада Ієрархів зустрічається, заслуховує і приймає своєчасні й остаточні рішення щодо апеляцій з приводу рішень Духовних Судів Першої Інстанції.

3. Синод збирається як Духовний Суд Першої Інстанції для справ, що стосуються єпископів і єпископів помічників.

4. Апеляції щодо рішень Духовних Апеляційних судів, які стосуються єпископів, єпископів помічників та інше духівництво або мирян можуть бути подані до Київського Патріархату.

5. Функціональні процедури духовних судів грунтуються на правилах, проголошених нижче Радою Ієрархів і схвалених Радою Митрополії.

Стаття 10 - Церковний Собор (Конгрес Духівництва - Мирян)

Митрополит / Примас скликає і здійснює контроль над Собором Митрополитів ("Собор"). За винятком канонічних питань чи питань доктрини, він має справу з усіма питаннями, що торкаються життя, місії, зростання та єдності Церкви, включаючи без обмеження адміністрацію Митрополії, Єпархій та Парафій, питання освіти, фінансові програми, доброчинні заходи, а також питання, пов'язані із зростанням участі в житті Сполучених Штатів Америки і підтримки розвитку та процвітання рідної землі, країни предків - України. Собор приймає рішення, які вважає вірними.

Контроль над Собором здійснює Примас, до складу Собору входять члени Ради Ієрархів, Єпископи Помічники, члени Ради Митрополії, духівництво і представники парафій в межах юрисдикції Митрополії.

Рішення Собору подаються на розгляд Раді Ієрархів. Після розгляду Радою Ієрархів рішень повинні щиро і твердо додержуватися усі парафії, незалежно від того, були вони представлені в Соборі чи ні.

Правила, викладені нижче, повинні формулювати склад, діяльність і періодичність зустрічей Собору.

Стаття 11 - Збори Духівництва - Мирян Єпархій

Архієпархія Клівленду і кожна Єпархія мають Збори Духівництва - Мирян ("Збори"), які скликаються і контролюються головуючим Ієрархом і складаються з духівництва та представників парафій у межах юрисдикції Ієрарха.

Збори стосуються питань, важливих для життя і зростання певної Єпархії, включаючи, без обмеження, питання єдності, єдиної адміністрації парафій, освітніх закладів, фінансових програм, доброчинності та кращої організації і функціонування її парафій. Крім того, Збори можуть подавати Митрополії питання, які увійдуть до порядку денного наступного Собору.

Правила, вказані нижче, повинні формулювати діяльність і періодичність зустрічей Зборів.

Стаття 12 - Ієрархічні Вакансії

У випадку звільнення посади Митрополита / Примаса, Архієпископ Помічник або, за його відсутності, Єпископ, стає Апостольським Адміністратором (locum tenens) в порядку старшинства присвяти, поки Собор не обирає наступника.

У випадку, коли Єпархія стає вільною, Єпархіальні Консультанти, порадившись із Митрополитом / Примасом, обирають священика Єпархіїї для служіння в якості Апостольського Адміністратора цієї Єпархії, і він служить до обрання наступника. Митрополит / Примас або інший єпископ, призначений ним, дбає про всі єпископальні потреби в межах вільної Єпархії до того часу, коли новий Єпархіальний Єпископ приступить до канонічного володіння Єпархією.

Додаток до Статті 12

За узгодженням 1998 р. Собор Української Автокефальної Православної Церкви Соборноправної, проведений у Соборі Святих Бориса та Гліба в Клівленді, постановив, що сучасну посаду Митрополита і Примаса посідає Митрополит Стефан Петрович впродовж усього свого життя або до того часу, коли він складе повноваження за власним бажанням. Цей Собор складався з духівництва та мирян і обрав Митрополита Стефана на посаду Примаса.

У час смертного або добровільного звільнення Митрополита Стефана Петровича Помічник Митрополита Архієпископ Михаїл Й. Чампіон прийме посаду Примаса Митрополії, що також узгоджено Собором 1998 р. у Клівленді. Вакансії посади Митрополита не буде, оскільки Архієпископ Михаїл прийме повноваження одразу ж, як передбачено Собором 1998 р.

Ані Примас Митрополит Стефан Петрович, ані Архієпископ Михаїл Чампіон, відповідно до умов Собору 1998 р., не можуть бути усунені від своїх повноважень і мають залишатися на цих посадах до самої смерті.

Історичний вибір майбутнього Примаса Метрополії також повинен відбутися відповідно до ідеалів Соборноправності, тобто: вибір здійснюється і духівництвом, і мирянами.

Кандидати на посади Примаса і Єпископа повинні бути українцями за походженням і вільно володіти українською та англійською мовами. Тільки кандидати українського роду мають бути єпископами в межах Митрополії. Якщо кандидата не можливо знайти в Сполучених Штатах, Рада Митрополитів звертається до нашої Батьківщини, України, для пошуку кандидата на епископство.

Стаття 13 - Обрання Примаса

Обрання Примаса - це право Церковного Собору під керівництвом Ради Ієрархів і Ради Митрополії у такий спосіб:

Негайно після звільнення посади Примаса Апостольський Адміністратор повинен скликати Раду Ієрархів з метою встановлення списку тих, хто мають право зайняти посаду Примаса. Цей список подається Раді Митрополії. Надання схваленого списку Ради Митрополії Радою Ієрархів і поради консультантів є необхідними.

Через сорок (40) днів після звільнення посади, Апостольський Адміністратор скликає Раду Митрополії з метою представлення трьох (3) осіб для вибору на посаду Примаса із списку тих, хто має на це право.

Рада Ієрархів, на чолі з Апостольським Адміністратором, видає скликання надзвичайного Церковного Собору, що обере нового Примаса. Собор буде проведений у період, що дорівнює дев'яносто (90) днів від складення списку цих трьох кандидатів відповідно до канонів церкви.

Кандидат на посаду Примаса повинен бути людиною глибокої віри, Українським Православним Християнином, дипломованим спеціалістом академічно визнаної або акредитованої Школи Богослов'я, вільно володіти розмовною та письмовою англійською та українською мовами, довести свою спроможність в адміністрації і пасторальній роботі, повністю знати духовні справи Митрополії, бути відданим збереженню єдності в межах Митрополії і зобов'язанню духовної общини з Київським Патріархатом. Крім того, він не повинен бути молодше тридцяти п'яти (35) років і повинен прослужити в Митрополії не менше десяти (10) років.

Ті, хто виконує вищезгадані умови, є кандидатами і включені до списку тих, хто має право на посаду, незалежно від місця проживання під час обрання.

Процес обрання повинен проходити відповідно до правил і норм, сформульованих Радою Митрополії і попередніми Соборами.

Новий Митрополит / Примас приступить до канонічного володіння Митрополією в період тридцяти (30) днів після обрання.

Ці умови не суперечать умовам Собору 1998 р., як зазначено у наведеному вище додатку.

Стаття 14 - Обрання Єпархіального Єпископа

Обрання Єпархіального Єпископа перебуває в межах компетентності Ради Ієрархів, разом із Єпархіальними Зборами вільної Єпархії, і виконується у наступному порядку:

Одразу після звільнення посади Єпархіального Єпископа Митрополит / Примас скликає Раду Ієрархів з метою складення списку прийнятних осіб на посаду Єпархіального Єпископа. Список, встановлений у такий спосіб, подається Радою Ієрархів до Ради Митрополії та Єпархіальної Ради вільної Єпархії для схвалення. Дане засвідчення Синоду схваленого списку від Ради Митрополії та Єпархіальної Ради, а також порада Єпархіальних Консультантів, є необхідним.

Через сорок (40) днів після звільнення посади, Митрополит / Примас відновлює роботу Ради Ієрархів з метою представлення трьох (3) осіб для обрання на посаду Єпархіального Єпископа. Ці три кандидати приймаються від схваленого списку кандидатів, як встановлено вище.

З цих трьох (3) кандидатів надзвичайні Єпархіальні Збори, скликані Апостольським Адміністратором і під керівництвом Митрополита / Примаса разом із Радою Ієрархів, обирають нового Єпархіального Єпископа. Кандидат на посаду Єпархіального Єпископа повинен бути людиною глибокої віри, Українським Православним Християнином, дипломованим спеціалістом академічно визнаної або акредитованої Школи Богослов'я, вільно володіти розмовною та письмовою англійською та українською мовами і довести свою спроможність в адміністрації і пасторальній роботі.

Єпархіальні Збори складаються з Ради Ієрархів Митрополії, Апостольського Адміністратору вільної Єпархії, Коледжу Консультантів цієї Єпархії, обраних ними делегатів від духівництва і делегатів від духівництва та мирян, обраних відповідними парафіями цієї Єпархії.

Крім того, кандидат не повинен бути молодше тридцяти п'яти (35) років, і повинен мати період служби переважно десять років, але не менше ніж п'ять (5) років служби в Митрополії.

Ті, хто виконує вищезгадані умови є кандидатами на посаду і включені в список тих, хто має право на посаду, незалежно від місця проживання протягом часу обрання.

Стаття 15 - Обрання Єпископів Помічників

Кількість Єпископів Помічників повинна бути визначена Синодом у консультації з Радою Митрополії. Єпископ Помічник може бути обраний і призначений Радою Ієрархів для допомоги Митрополиту чи будь-якому з Єпархіальних Єпископів, якщо буде потрібно. Ці Єпископи Помічники повинні мати права та обов'язки їхньої посади відповідно до кодексу канонів і методів церкви, як передбачається їхнім призначенням. Обрання Єпископа Помічника знаходиться в межах компетенції Ради Ієрархів і виконується у наступному порядку:

У консультації з Радою Митрополії Рада Ієрархів повинна скласти список прийнятних людей, що служать Митрополії, для одержання посади Єпископа Помічника. Із списку, встановленого таким чином, Рада Ієрархів повинна висунути трьох (3) осіб і з цих трьох (3) кандидатів Рада Ієрархів має обрати нового Єпископа Помічника.

Кандидат на посаду Єпископа Помічника має бути людиною глибокої віри, Українським Православним Християнином, дипломованим спеціалістом академічно визнаної або акредитованої Школи Богослов'я, вільно володіти письмовою та розмовною англійською та українською мовами. Він повинен довести свою спроможність в адміністрації і пасторальній роботі. Крім того, він не повинен бути молодше тридцяти п'яти (35) років, і повинен мати період служби в Митрополії більше п'яти (5) років. Ті, хто виконує вищезгадані умови є кандидатами і входять до списку тих, хто має право на посаду, незалежно від місця проживання під час обрання.

Стаття 16 - Призначення і Передавання Духівництва

Первинне призначення священнослужителя здійснюється у консультації з Приматом і Єпархіальним Єпископом священнослужителя, який визначає призначення.

Обрання, призначення і передавання духівництва в межах кожної Єпархії є виключним правом і привілеєм Єпархіального Єпископа.

Призначення і передавання духівництва між Єпархіями є правом Єпархіальних Єпископів, які здійснюють передавання відповідно до канонічних процедур і повідомляє Митрополію про всі передавання і призначення.

Стаття 17 - Права та обов'язки Ради Митрополії

Рада Митрополії складається з Примаса як Президента, Архієпископа Помічника як Віце-президента, інших членів Священного синоду і Єпископів Помічників, семи представників духівництва і семи представників мирян. Духівництво і мирян обирає Церковний Собор. Крім того, Собор обирає чотирьох представників духівництва і чотирьох мирян як альтернативу для того, щоб служити замість інших обраних членів, які можуть стати недієздатними. Рада Митрополії повинна збиратися принаймні два рази на рік і в міру необхідності, звичайно у поєднанні зі зборами Ради Ієрархів.

Рада Митрополії повинна відповідати за адміністративні рішення щодо всієї Митрополії, що не є в духовній компетенції Ради Ієрархів. Функція Ради Митрополії відображає єдність духівництва і мирян в уряді церкви як вказано в керівниках Соборноправності або Консиліаризму. Рада Митрополії в дійсності є продовженням Церковного Собору.

Рада Митрополії має справи з національними міністерствами, інституціями та фінансовими справами Митрополії. Разом із Радою Ієрархів, Рада Митрополії слідкує за виконанням рішень Церковного Собору. За винятком питань доктрини або канонічного порядку, Рада Митрополії інтерпретує такі рішення як Правила, прийняті відповідно до цього Статуту. Рада Митрополитів має такі ж обов'язки і відповідальність, які ті, що зазначені тут, відповідно до будь-яких правил, що мають до цього відношення.

Коли виникає необхідність в період між Соборами, Рада Митрополії повинна виконувати повноваження Собору, якщо вона скликана Примасом і він вважає це потрібним.

Стаття 18 - Єпархіальні Ради

Рада Архієпархії Клівленду і кожної Єпархії є консультативним і радним органом головуючого Ієрарха. Вона має справу з питаннями, що стосуються єдності, життя і зростання Єпархії, і складається з головного Ієрарха як Керівника та духівництва з мирянами Єпархії.

Рада Архієпархії Клівленду і кожної з Єпархій повинна збиратися принаймні кожні півроку і на спеціальних сесіях так часто, як головуючий Ієрарх вважає за необхідне. Рада має справу з міністерствами, інституціями, програмами, проектами і фінансовими справами Єпархії і повинна мати така обов'язки та відповідальність, як зазначено головуючим Ієрархом і так, як передбачено у відповідності до правил, що мають до цього відношення.

Правила, встановлені нижче, повинні формулювати складу і манеру діяльності Ради.

Стаття 19 - Освіта

Митрополія повинна створити та здійснювати контроль за освітніми закладами, релігійними, культурними, катехетикальними (catechetical) і українськими, якщо буде необхідно, типу сучасної Української Православної Семінарії Святої Марії та Школи Українських Вчень Святого Бориса та Гліба. Митрополія повинна також створити освітні програми, що можуть бути необхідні для охоплення її культурних і освітніх потреб. Заснування будь-яких освітніх закладів повинне відповідати Правилам, вказаним нижче.

Семінаристи, дияконат і кандидати на посаду пасторальних міністрів, регенти і зацікавлені миряни Митрополії зараховуються до Семінарії Святої Марії та Вищу Школу Богослов'я в Клівленді, штат Огайо. Духівництво Митрополії служить на посадах професорів у співробітництві з семінарією і повинне проводити курси з Історії Церкви, Священного Богослов'я, Літургії та Мови. Кандидати на вступ до Семінарії Святої Марії повинні мати ступінь бакалавра від акредитованого закладу вищої освіти і складають іспити для вступу до вищої дипломованої школи як вимагає семінарія.

Програма дистанційного навчання Української Православної Семінарії Святої Марії дозволяє зацікавленому духівництву та мирянам отримувати освіту священного богослов'я, як дозволяє їм відповідний стиль їхнього життя.

Архієпархіальний Інститут Регентства Архієпархії Клівленду підтримується в Соборному Центрі у Клівленді і є відкритим для кандидатів від усіх Єпархій у межах Митрополії та інших претендентів, схвалених Комісією Священної Музики Митрополії. Інші програми для навчання регентів можуть бути засновані на рівні Церковної Парафії, за схваленням Єпархіального Єпископа. Завершення освіти у Священній Музиці від Архієпархіального Інституту Регентства також потребує завершення курсів у священному богослов'ї або в Семінарії Святої Марії, або як частина Програми дистанційного навчання.

Митрополія видає релігійні й освітні матеріали, що відповідають виконанню її місії.

Стаття 20 - Міністерства та Інституції

Усі національні міністерства та інституції Митрополії знаходяться в адміністративній і фінансовій відповідальності Митрополії. Усі міністерства та інституції Архієпархії Клівленда і кожної Єпархії мають знаходитися у їх власній відповідальності. Усі ці інституції створюються та підтримуються відповідно до застосовних цивільних прав, інструкцій і стандартів.

Створення нових інституцій, включаючи, без обмеження, освітні, регіональні, добродійні, пенсійні та монастирські спільноти, а також розпуск цих інституцій потребує попереднього схвалення Ради Ієрархів і Ради Митрополії або Єпархіального Єпископа і Єпархіальної Ради як може бути застосовним і у відповідності до правил, вказаних нижче.

Стаття 21 - Монастирі

Монастирі, як частина традицій і життя церкви, є духовними інституціями. Із схваленням Ради Ієрархів вони засновуються Митрополитом / Примасом або Єпархіальним Єпископом і знаходяться в межах його прямої юрисдикції. Правила для створення та дії монастирів повинні бути встановлені і проголошені Радою Ієрархів.

Під час божественних молитв і священних служінь потрібно славити Патріарха Києва і всієї України-Русі, Митрополита / Примаса, Архієпископа Помічника і головуючого Ієрарха Єпархії, у якій знаходиться монастир.

Стаття 22 - Правила

Усі Правила, що мають відношення до виконання цього Статуту повинні відповідати Статуту, Кодексу Канонічних Законів, традиціям і встановленим методам Української Автокефальної Православної Церкви. Правила для виконання цього Статуту повинні бути проголошені в такий спосіб:

1. Правила, що мають відношення до адміністрації і дій Ради Ієрархів, Суду Митрополії і Монастирів повинні бути проголошені Радою Ієрархів.

2. Правила, що мають відношення до процедури внесення Поправок до цього Статуту, складу і діяльності Ради Митрополії та Єпархіальних Рад Митрополії, повинні бути проголошені Радою Митрополії.

3. Усі інші Правила, включаючи, без обмеження, питання, що мають відношення до складу і діяльності Церковного Собору, Єпархіальних Зборів і Парафій Митрополії, повинні бути проголошені Церковним Собором.

До прийняття і схвалення Правил цього Статуту всі існуючі правила повинні продовжитися в повну силу.

Усі Правила, прийняті й схвалені відповідно до цього Статуту, повинні бути видані.

Рада Митрополії повинна інтерпретувати всі Правила за винятком тих, які прийняті відповідно до умов Статей 5, 9, і 21 цього документу.

Стаття 23 - Митрополія і Володіння Парафій

Жодний Примас або Єпархіальний Єпископ не повинен у будь-який час присвоїти своє ім'я будь-якій власності церкви, крім Собору Святого Бориса та Гліба, і при цьому будь-який єпископ ніколи не буде приписувати своє ім'я нерухомості будь-якої парафії Митрополії. Це заборонено ідеалами Соборноправності.

Уся власність парафій в Митрополії повинна належати правлінню церкви і корпорації цієї певної парафії. Митрополія не має справ з нерухомістю і не вимагає її від жодної парафії в Митрополії.

Нерухомість, що належить Митрополії або Єпархіям із метою виконання духовних програм записана на ім'я Рад Митрополії чи Єпархіальних Рад, за винятком Собору Святого Бориса та Гліба.

Жоден єпископ не може представляти парафію в питаннях власності будь-яких будівель церкви або іншої власності, крім Собору Святого Бориса та Гліба у Клівленді, штат Огайо. Відповідно до практики Соборноправності, кожна парафія має свої власні будівлі, включаючи, без обмеження, церкви, зали і ректорії (rectories).

Стаття 24 - Мова і Керуючі Тексти

Мови цього Статуту і будь-яких Правил, вказаних у цьому документі, є англійська та українська. Англійський текст вважається юридично завіреним і керуючим текстом.

Літургійними мовами Митрополії є українська й англійська.

Митрополія, Архієпархія Клівленду, Єпархії, Парафії та Інституції управляються відповідно до умов цього Статуту й Правил, проголошених у ньому.

Стаття 25 - Виконання

Цей Статут був підготовлений Статутним Комітетом Митрополії відповідно до директиви Ради Ієрархів. Це було розглянуто розширеним комітетом, до складу якого увійшли представники духівництва та мирян від усієї Митрополії, відповідно до рекомендацій Собору 1998 року. Документ набирає повної чинності від 14 вересня, 2000 р.

Стаття 26 - Поправка

Поправки до цього Статуту можуть бути запропоновані: Радою Ієрархів у консультації з Радою Митрополії, Радою Митрополії в консультації з Радою Ієрархів або Церковним Собором. Правила, що мають відношення до процедури внесення Поправок до цього Статуту, повинні бути проголошені Радою Митрополії разом з Радою Ієрархів.


ПОВЕРНУТИСЯ ДО ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ.